ช่อง
Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม
335,000 คน
จำนวนวีดีโอ
50 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
35,659,934 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
713,199 ครั้ง
ช่อง : Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม : 335,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 50 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 35,659,934 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 713,199 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Phatchalarwaree Jas
Sangklaburi
2718 days ago