ช่อง
Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม
337,000 คน
จำนวนวีดีโอ
50 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
35,279,023 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
705,580 ครั้ง
ช่อง : Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม : 337,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 50 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 35,279,023 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 705,580 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Phatchalarwaree Jas
Sangklaburi
2167 days ago