ช่อง
Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม
335,000 คน
จำนวนวีดีโอ
50 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
35,735,183 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
714,704 ครั้ง
ช่อง : Phatchalarwaree Jas
ผู้ติดตาม : 335,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 50 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 35,735,183 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 714,704 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Phatchalarwaree Jas
Sangklaburi
2895 days ago