ช่อง
THE 20
ผู้ติดตาม
321,000 คน
จำนวนวีดีโอ
74 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
14,072,786 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
190,173 ครั้ง
ช่อง : THE 20
ผู้ติดตาม : 321,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 74 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 14,072,786 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 190,173 ครั้ง
นี่คือ ช่องที่รวบรวม ทั้งความบันเทิง ไม่บันเทิง สาระ และ ไร้สาระไว้ที่เดียวกัน

Facebook 20TV : https://goo.gl/Ec5Aau
ตัวอย่าง VDO ของช่อง THE 20