ช่อง
THE 20
ผู้ติดตาม
320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
72 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
13,775,685 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
191,329 ครั้ง
ช่อง : THE 20
ผู้ติดตาม : 320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 72 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 13,775,685 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 191,329 ครั้ง
นี่คือ ช่องที่รวบรวม ทั้งความบันเทิง ไม่บันเทิง สาระ และ ไร้สาระไว้ที่เดียวกัน

Facebook 20TV : https://goo.gl/Ec5Aau
ตัวอย่าง VDO ของช่อง THE 20