ช่อง
GU ZAP
ผู้ติดตาม
2,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,763 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
581,530,353 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
329,853 ครั้ง
ช่อง : GU ZAP
ผู้ติดตาม : 2,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,763 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 581,530,353 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 329,853 ครั้ง
ผลิตสื่อโดย : ZAP LIE PRODUCTION Ltd. (บริษัท แซ่บหลาย โปรดักชั่น จำกัด)
https://www.linkedin.com/company/zap-lie-production

รีวิวมือถือ/ข่าว IT/บทความ : www.guzap.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GU ZAP