ช่อง
OGME ENTERTAINMENT
ผู้ติดตาม
330,000 คน
จำนวนวีดีโอ
133 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
115,902,513 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
871,447 ครั้ง
ช่อง : OGME ENTERTAINMENT
ผู้ติดตาม : 330,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 133 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 115,902,513 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 871,447 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OGME ENTERTAINMENT