ช่อง
GUZJUNGJIRAA
ผู้ติดตาม
765,000 คน
จำนวนวีดีโอ
413 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
127,737,399 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
309,292 ครั้ง
ช่อง : GUZJUNGJIRAA
ผู้ติดตาม : 765,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 413 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 127,737,399 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 309,292 ครั้ง
Hello everyone! Welcome to GuzjungJiraa channel :)

This is my lifestyle channel. I love good food, travel, and fashion.
I also love to VLOG!!!! So hope you guys do enjoy my channel.
Thank you for all the subscribes! xoxo


For work, please email me at guzjun9vlog@gmail.com

Instagram @guzjun9
Facebook: GuzjungJiraa Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GUZJUNGJIRAA