ช่อง
อันแน่ออนทัวร์
ผู้ติดตาม
920,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,803 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
414,343,050 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
147,821 ครั้ง
ช่อง : อันแน่ออนทัวร์
ผู้ติดตาม : 920,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,803 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 414,343,050 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 147,821 ครั้ง
กิน เที่ยว นอน หาปลา ออนไลน์ ความสุขอยู่ที่การเดินทาง Eat Travel Sleep Fishing Online Happy on the way
ตัวอย่าง VDO ของช่อง อันแน่ออนทัวร์