ช่อง
Meijimill
ผู้ติดตาม
3,500,000 คน
จำนวนวีดีโอ
248 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
388,163,380 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,565,175 ครั้ง
ช่อง : Meijimill
ผู้ติดตาม : 3,500,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 248 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 388,163,380 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,565,175 ครั้ง
ติดต่องาน : meijimill.work@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Meijimill