ช่อง
Meijimill
ผู้ติดตาม
3,720,000 คน
จำนวนวีดีโอ
321 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
456,660,934 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,422,620 ครั้ง
ช่อง : Meijimill
ผู้ติดตาม : 3,720,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 321 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 456,660,934 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,422,620 ครั้ง
ติดต่องาน : meijimill.work@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Meijimill