ช่อง
UDiEX2
ผู้ติดตาม
8,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
684 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,180,674,259 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,726,132 ครั้ง
ช่อง : UDiEX2
ผู้ติดตาม : 8,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 684 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,180,674,259 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,726,132 ครั้ง
ผมยอมเป็นตัวตลกเพื่อให้พวกคุณมีความสุข
ตัวอย่าง VDO ของช่อง UDiEX2
คถจัง
25 days ago
โกง
124 days ago