ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
276,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,857 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
103,921,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
55,962 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 276,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,857 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 103,921,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 55,962 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
Good Morning
379 days ago