ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
263,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,711 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
96,282,814 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
56,273 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 263,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,711 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 96,282,814 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 56,273 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
Good Morning
173 days ago