ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
273,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,820 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
102,352,824 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
56,238 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 273,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,820 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 102,352,824 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 56,238 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
Good Morning
331 days ago