ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
291,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,096 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
114,139,279 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
54,456 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 291,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,096 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 114,139,279 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 54,456 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
ทักค่ะ
100 days ago
Line- @noungpeng
129 days ago
ลมหนาว
185 days ago
Good Morning
667 days ago