ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
258,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,678 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
93,998,860 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
56,018 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 258,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,678 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 93,998,860 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 56,018 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
Good Morning
116 days ago