ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
291,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,093 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
114,032,494 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
54,483 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 291,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,093 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 114,032,494 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 54,483 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง
ทักค่ะ
97 days ago
Line- @noungpeng
126 days ago
ลมหนาว
182 days ago
Good Morning
664 days ago