ช่อง
น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม
190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,146 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
62,064,396 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
54,157 ครั้ง
ช่อง : น้องแป้ง เชียงตุง
ผู้ติดตาม : 190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,146 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 62,064,396 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 54,157 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้องแป้ง เชียงตุง