ช่อง
กาย หงิด
ผู้ติดตาม
4,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
747 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,161,308,171 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,554,629 ครั้ง
ช่อง : กาย หงิด
ผู้ติดตาม : 4,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 747 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,161,308,171 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,554,629 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกคน สู่กายหงิดชาแนล
สายฮา สายเกรียน แต่เล่นโหด
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาย หงิด