ช่อง
กาย หงิด
ผู้ติดตาม
5,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,097 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,639,717,048 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,494,728 ครั้ง
ช่อง : กาย หงิด
ผู้ติดตาม : 5,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,097 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,639,717,048 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,494,728 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกคน สู่กายหงิดชาแนล
สายฮา สายเกรียน แต่เล่นโหด
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาย หงิด