ช่อง
กาย หงิด
ผู้ติดตาม
5,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,215 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,764,402,963 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,452,184 ครั้ง
ช่อง : กาย หงิด
ผู้ติดตาม : 5,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,215 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,764,402,963 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,452,184 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกคน สู่กายหงิดชาแนล
สายฮา สายเกรียน แต่เล่นโหด
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาย หงิด