ช่อง
กาย หงิด
ผู้ติดตาม
4,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
875 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,377,671,245 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,574,481 ครั้ง
ช่อง : กาย หงิด
ผู้ติดตาม : 4,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 875 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,377,671,245 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,574,481 ครั้ง
ยินดีต้อนรับทุกคน สู่กายหงิดชาแนล
สายฮา สายเกรียน แต่เล่นโหด
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาย หงิด