ช่อง
Doyser
ผู้ติดตาม
2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,140 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
674,254,158 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
315,072 ครั้ง
ช่อง : Doyser
ผู้ติดตาม : 2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,140 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 674,254,158 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 315,072 ครั้ง
ROV ก็เป็นช่อง เกี่ยวกับ ROV นะครับ
กับ ผมนะครับ ดอย
หรือจะเรียก ว่า Doyser ก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Doyser