ช่อง
Doyser
ผู้ติดตาม
2,270,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,638 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
566,668,092 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
345,951 ครั้ง
ช่อง : Doyser
ผู้ติดตาม : 2,270,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,638 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 566,668,092 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 345,951 ครั้ง
ROV ก็เป็นช่อง เกี่ยวกับ ROV นะครับ
กับ ผมนะครับ ดอย
หรือจะเรียก ว่า Doyser ก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Doyser