ช่อง
Doyser
ผู้ติดตาม
2,450,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,983 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
656,511,341 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
331,070 ครั้ง
ช่อง : Doyser
ผู้ติดตาม : 2,450,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,983 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 656,511,341 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 331,070 ครั้ง
ROV ก็เป็นช่อง เกี่ยวกับ ROV นะครับ
กับ ผมนะครับ ดอย
หรือจะเรียก ว่า Doyser ก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Doyser