ช่อง
กิต งายย
ผู้ติดตาม
4,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,150 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
819,669,953 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
712,756 ครั้ง
ช่อง : กิต งายย
ผู้ติดตาม : 4,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,150 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 819,669,953 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 712,756 ครั้ง
Pro Player ROV
ชื่อ : กิตงาย
ทีม : Evos
fan page https://www.facebook.com/KritNgiChannel/
Nimo tv http://bit.ly/nimotv_kritngi
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กิต งายย