ช่อง
SorDor Style
ผู้ติดตาม
4,300,000 คน
จำนวนวีดีโอ
441 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
475,433,042 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,078,079 ครั้ง
ช่อง : SorDor Style
ผู้ติดตาม : 4,300,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 441 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 475,433,042 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,078,079 ครั้ง
#สอดอStyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SorDor Style
ทำได้ไง?
927 days ago
ZADOONG
931 days ago