ช่อง
SorDor Style
ผู้ติดตาม
4,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
554 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
936,525,681 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,690,480 ครั้ง
ช่อง : SorDor Style
ผู้ติดตาม : 4,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 554 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 936,525,681 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,690,480 ครั้ง
#สอดอStyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SorDor Style
ZADOONG
101 days ago