ช่อง
SorDor Style
ผู้ติดตาม
4,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
611 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
983,328,478 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,609,376 ครั้ง
ช่อง : SorDor Style
ผู้ติดตาม : 4,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 611 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 983,328,478 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,609,376 ครั้ง
#สอดอStyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SorDor Style
ทำได้ไง?
378 days ago
ZADOONG
382 days ago