ช่อง
SorDor Style
ผู้ติดตาม
4,290,000 คน
จำนวนวีดีโอ
451 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
477,041,196 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,057,741 ครั้ง
ช่อง : SorDor Style
ผู้ติดตาม : 4,290,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 451 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 477,041,196 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,057,741 ครั้ง
#สอดอStyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SorDor Style
ทำได้ไง?
1106 days ago
ZADOONG
1110 days ago