ช่อง
VJ JA JOURNEY
ผู้ติดตาม
88,800 คน
จำนวนวีดีโอ
159 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6,658,028 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
41,874 ครั้ง
ช่อง : VJ JA JOURNEY
ผู้ติดตาม : 88,800 คน
จำนวนวีดีโอ : 159 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 6,658,028 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 41,874 ครั้ง
Lifestyle Journey by VJ JA, a former VJ from Channel [V] Thailand. An active movie, tv actress, a Ph.D public speaker and a passionate traveler


Contact Us
Facebook : https://www.facebook.com/jjourneybyvjja/
Email : vjjajourney@gmail.com
Tel : 097-3242491
ตัวอย่าง VDO ของช่อง VJ JA JOURNEY