ช่อง
Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม
844,000 คน
จำนวนวีดีโอ
383 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
151,635,115 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
395,914 ครั้ง
ช่อง : Toey Fingerstyle
ผู้ติดตาม : 844,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 383 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 151,635,115 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 395,914 ครั้ง
Fingerstyle Guitarist ,ihear band,Music Teacher,Composer
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Toey Fingerstyle