ช่อง
OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม
6,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ
761 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,238,198,177 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,941,128 ครั้ง
ช่อง : OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม : 6,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 761 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,238,198,177 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,941,128 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OAUJUN HI-END