ช่อง
OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม
3,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
10,455,723 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
10,455,723 ครั้ง
ช่อง : OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม : 3,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 10,455,723 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 10,455,723 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OAUJUN HI-END