ช่อง
OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม
6,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
704 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,862,679,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,645,852 ครั้ง
ช่อง : OAUJUN HI-END
ผู้ติดตาม : 6,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 704 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,862,679,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,645,852 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OAUJUN HI-END