ช่อง
Tamjaitood official
ผู้ติดตาม
1,820,000 คน
จำนวนวีดีโอ
116 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
209,697,514 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,807,737 ครั้ง
ช่อง : Tamjaitood official
ผู้ติดตาม : 1,820,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 116 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 209,697,514 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,807,737 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tamjaitood official