ช่อง
เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม
1,420,000 คน
จำนวนวีดีโอ
26 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
348,253,518 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
13,394,366 ครั้ง
ช่อง : เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม : 1,420,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 26 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 348,253,518 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 13,394,366 ครั้ง
Instagram : newwant
Facebook Page : OFFICIAL.DLK
Facebook : นิวยอร์ก เด็กเลี้ยงควาย

My Music is like a Tree. It comes from the Ground.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เด็กเลี้ยงควาย