ช่อง
เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม
1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
41 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
381,456,675 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
9,303,821 ครั้ง
ช่อง : เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม : 1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 41 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 381,456,675 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 9,303,821 ครั้ง
Instagram : newwant
Facebook Page : OFFICIAL.DLK
Facebook : นิวยอร์ก เด็กเลี้ยงควาย

My Music is like a Tree. It comes from the Ground.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เด็กเลี้ยงควาย