ช่อง
เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม
1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
31 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
362,354,621 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
11,688,859 ครั้ง
ช่อง : เด็กเลี้ยงควาย
ผู้ติดตาม : 1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 31 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 362,354,621 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 11,688,859 ครั้ง
Instagram : newwant
Facebook Page : OFFICIAL.DLK
Facebook : นิวยอร์ก เด็กเลี้ยงควาย

My Music is like a Tree. It comes from the Ground.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เด็กเลี้ยงควาย