ช่อง
มาลี' สวยมาก
ผู้ติดตาม
1,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ
13 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5,151,286 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
396,253 ครั้ง
ช่อง : มาลี' สวยมาก
ผู้ติดตาม : 1,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 13 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 5,151,286 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 396,253 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง มาลี' สวยมาก