ช่อง
LowGrade
ผู้ติดตาม
6,690,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,464 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,316,122,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
898,991 ครั้ง
ช่อง : LowGrade
ผู้ติดตาม : 6,690,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,464 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,316,122,457 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 898,991 ครั้ง
จังไร

ติดต่องาน
Facebook
https://www.facebook.com/WinnyNaNa2000
https://www.facebook.com/DUDRecords
sarawin2011.com@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง LowGrade
TikTok 1M #shorts
320 days ago
แบก Simulator
441 days ago