ช่อง
ตอง ติง โชว์
ผู้ติดตาม
2,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,033 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970,214,676 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
939,220 ครั้ง
ช่อง : ตอง ติง โชว์
ผู้ติดตาม : 2,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,033 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 970,214,676 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 939,220 ครั้ง
สร้างขึ้นเพื่อความสาระ ความบันเทิง ติดตามไลฟ์สไตล์ ชีวิตประจำวันของอองตอง อิงติง
ติดต่องาน : Email yoowipada@gmail.com / Inbox Facebook : yoowipada Waralerd
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ตอง ติง โชว์