ช่อง
The Driver
ผู้ติดตาม
839,000 คน
จำนวนวีดีโอ
305 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
197,292,440 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
646,860 ครั้ง
ช่อง : The Driver
ผู้ติดตาม : 839,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 305 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 197,292,440 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 646,860 ครั้ง
Official Youtube Channel : THE DRIVER
Pramote l Pitt l Paloy l

https://www.facebook.com/TheDriverTVShow/
ตัวอย่าง VDO ของช่อง The Driver