ช่อง
โคตรคูล
ผู้ติดตาม
2,780,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,276 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
896,198,767 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
702,350 ครั้ง
ช่อง : โคตรคูล
ผู้ติดตาม : 2,780,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,276 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 896,198,767 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 702,350 ครั้ง
คำเตือน : รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โคตรคูล