ช่อง
โคตรคูล
ผู้ติดตาม
3,180,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,197 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,254,665,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
571,081 ครั้ง
ช่อง : โคตรคูล
ผู้ติดตาม : 3,180,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,197 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,254,665,861 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 571,081 ครั้ง
คำเตือน : รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โคตรคูล