ช่อง
โคตรคูล
ผู้ติดตาม
2,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,477 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
984,292,650 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
666,413 ครั้ง
ช่อง : โคตรคูล
ผู้ติดตาม : 2,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,477 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 984,292,650 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 666,413 ครั้ง
คำเตือน : รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โคตรคูล