ช่อง
โคตรคูล
ผู้ติดตาม
3,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,834 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,133,263,546 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
617,919 ครั้ง
ช่อง : โคตรคูล
ผู้ติดตาม : 3,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,834 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,133,263,546 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 617,919 ครั้ง
คำเตือน : รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โคตรคูล