ช่อง
โคตรคูล
ผู้ติดตาม
2,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
795 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
595,135,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
748,598 ครั้ง
ช่อง : โคตรคูล
ผู้ติดตาม : 2,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 795 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 595,135,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 748,598 ครั้ง
คำเตือน : รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง โคตรคูล