ช่อง
PRIMKUNG
ผู้ติดตาม
4,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,176 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,092,100,572 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
928,657 ครั้ง
ช่อง : PRIMKUNG
ผู้ติดตาม : 4,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,176 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,092,100,572 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 928,657 ครั้ง
โย่ว !! ปริมคุง นิฮ๊าฟ :D
FB :: https://www.facebook.com/Puckawut
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PRIMKUNG