ช่อง
RPG Channel
ผู้ติดตาม
2,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ
225 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
85,509,481 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
380,042 ครั้ง
ช่อง : RPG Channel
ผู้ติดตาม : 2,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 225 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 85,509,481 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 380,042 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RPG Channel
แบร่ๆๆๆ
69 days ago
huihiho
1550 days ago