ช่อง
RPG Channel
ผู้ติดตาม
1,960,000 คน
จำนวนวีดีโอ
273 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
128,011,830 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
468,908 ครั้ง
ช่อง : RPG Channel
ผู้ติดตาม : 1,960,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 273 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 128,011,830 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 468,908 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RPG Channel