ช่อง
Namo - นะโม Official
ผู้ติดตาม
1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ
61 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,981,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
32,482 ครั้ง
ช่อง : Namo - นะโม Official
ผู้ติดตาม : 1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 61 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,981,424 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 32,482 ครั้ง
เรื่องเล่าทีแฝงไว้ด้วยคติธรรมเพือเตือนใจไม่ให้ประมาทในการดำรงชีวิต
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Namo - นะโม Official