ช่อง
Namo - นะโม Official
ผู้ติดตาม
1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
56 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
295,122 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,270 ครั้ง
ช่อง : Namo - นะโม Official
ผู้ติดตาม : 1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 56 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 295,122 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,270 ครั้ง
เรื่องเล่าทีแฝงไว้ด้วยคติธรรมเพือเตือนใจไม่ให้ประมาทในการดำรงชีวิต
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Namo - นะโม Official