ช่อง
ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
ผู้ติดตาม
944,000 คน
จำนวนวีดีโอ
526 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
97,848,912 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
186,025 ครั้ง
ช่อง : ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
ผู้ติดตาม : 944,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 526 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 97,848,912 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 186,025 ครั้ง
แหล่งรวบรวมความรู้และข้อคิดจาก
"ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร"
นักจิตวิทยาพัฒนาสมอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/KhunkhaoWriter
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
? ?
934 days ago