ช่อง
ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
ผู้ติดตาม
896,000 คน
จำนวนวีดีโอ
526 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
91,073,068 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
173,143 ครั้ง
ช่อง : ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
ผู้ติดตาม : 896,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 526 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 91,073,068 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 173,143 ครั้ง
แหล่งรวบรวมความรู้และข้อคิดจาก
"ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร"
นักจิตวิทยาพัฒนาสมอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/KhunkhaoWriter
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao
? ?
383 days ago