ช่อง
BeBell
ผู้ติดตาม
1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
472 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
90,204,012 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
191,110 ครั้ง
ช่อง : BeBell
ผู้ติดตาม : 1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 472 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 90,204,012 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 191,110 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง BeBell