ช่อง
Keno HappyDay
ผู้ติดตาม
746,000 คน
จำนวนวีดีโอ
152 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,059,848 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
191,183 ครั้ง
ช่อง : Keno HappyDay
ผู้ติดตาม : 746,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 152 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,059,848 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 191,183 ครั้ง
ให้ความบันเทิงแบบไม่มีสาระ
ลงคลิปทุกวัน พุธ และ ศุกร์
เวลา 16.30
ติดต่องาน : kenohit122@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Keno HappyDay