ช่อง
Keno HappyDay
ผู้ติดตาม
738,000 คน
จำนวนวีดีโอ
158 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
29,031,629 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
183,744 ครั้ง
ช่อง : Keno HappyDay
ผู้ติดตาม : 738,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 158 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 29,031,629 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 183,744 ครั้ง
ให้ความบันเทิงแบบไม่มีสาระ
ลงคลิปทุกวัน พุธ และ ศุกร์
เวลา 16.30
ติดต่องาน : kenohit122@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Keno HappyDay