ช่อง
LEGENDBOY
ผู้ติดตาม
1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ
138 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
750,621,673 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,439,287 ครั้ง
ช่อง : LEGENDBOY
ผู้ติดตาม : 1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 138 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 750,621,673 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,439,287 ครั้ง
Official Youtube Channel / LEGENDBOY
สังกัด Group / Tik Tok Thailand, Smooth Rec
Copyright / (c) 2012 LEGENDBOY

Contact
098-8891-417 (พี่จีโน่)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง LEGENDBOY