ช่อง
เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม
3,860,000 คน
จำนวนวีดีโอ
136 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,427,534,041 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
17,849,515 ครั้ง
ช่อง : เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม : 3,860,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 136 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,427,534,041 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 17,849,515 ครั้ง
บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด
ที่อยู่ 88/58 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-960-360,063-850-0150
serng.music@gmail.com
เลขที่เสียภาษี 0335561000711
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เซิ้ง MUSiC