ช่อง
เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม
4,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ
319 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,124,474,532 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
9,794,591 ครั้ง
ช่อง : เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม : 4,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 319 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,124,474,532 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 9,794,591 ครั้ง
บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด
ที่อยู่ 88/58 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-960-360,063-850-0150
serng.music@gmail.com
เลขที่เสียภาษี 0335561000711
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เซิ้ง MUSiC
TikTok 1
50 days ago