ช่อง
เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม
4,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ
369 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,342,799,316 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
9,059,077 ครั้ง
ช่อง : เซิ้ง MUSiC
ผู้ติดตาม : 4,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 369 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,342,799,316 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 9,059,077 ครั้ง
บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด
ที่อยู่ 88/58 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร 045-960-360,063-850-0150
[email protected]
เลขที่เสียภาษี 0335561000711
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เซิ้ง MUSiC
TikTok 1
228 days ago