ช่อง
Natascha นาทัชชา
ผู้ติดตาม
435,000 คน
จำนวนวีดีโอ
643 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
93,602,775 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
145,572 ครั้ง
ช่อง : Natascha นาทัชชา
ผู้ติดตาม : 435,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 643 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 93,602,775 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 145,572 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Natascha นาทัชชา
Room Tour
532 days ago