ช่อง
Natascha นาทัชชา
ผู้ติดตาม
432,000 คน
จำนวนวีดีโอ
651 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
93,305,216 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
143,326 ครั้ง
ช่อง : Natascha นาทัชชา
ผู้ติดตาม : 432,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 651 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 93,305,216 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 143,326 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Natascha นาทัชชา
Room Tour
1259 days ago