ช่อง
Slagger TV
ผู้ติดตาม
1,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ
165 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
106,477,584 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
645,319 ครั้ง
ช่อง : Slagger TV
ผู้ติดตาม : 1,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 165 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 106,477,584 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 645,319 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Slagger TV