ช่อง
Slagger TV
ผู้ติดตาม
1,590,000 คน
จำนวนวีดีโอ
165 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
107,739,260 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
652,965 ครั้ง
ช่อง : Slagger TV
ผู้ติดตาม : 1,590,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 165 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 107,739,260 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 652,965 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Slagger TV