ช่อง
Slagger TV
ผู้ติดตาม
1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ
164 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
104,287,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
635,899 ครั้ง
ช่อง : Slagger TV
ผู้ติดตาม : 1,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 164 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 104,287,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 635,899 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Slagger TV