ช่อง
Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม
829,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,880 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
143,338,159 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
76,244 ครั้ง
ช่อง : Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม : 829,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,880 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 143,338,159 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 76,244 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Green Ezqelusia