ช่อง
Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม
822,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,814 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
139,819,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
77,078 ครั้ง
ช่อง : Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม : 822,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,814 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 139,819,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 77,078 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Green Ezqelusia