ช่อง
Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม
834,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,020 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
148,033,809 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
73,284 ครั้ง
ช่อง : Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม : 834,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,020 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 148,033,809 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 73,284 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Green Ezqelusia