ช่อง
Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม
837,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,083 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
150,506,230 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
72,255 ครั้ง
ช่อง : Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม : 837,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,083 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 150,506,230 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 72,255 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Green Ezqelusia
PUBG | เอ๊ะ !?
121 days ago