ช่อง
Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม
832,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,914 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
145,156,908 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
75,840 ครั้ง
ช่อง : Green Ezqelusia
ผู้ติดตาม : 832,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,914 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 145,156,908 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 75,840 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Green Ezqelusia