ช่อง
KRUA dot CO
ผู้ติดตาม
549,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,639 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
84,179,559 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
51,360 ครั้ง
ช่อง : KRUA dot CO
ผู้ติดตาม : 549,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,639 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 84,179,559 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 51,360 ครั้ง
FOOD IS A BIG DEAL!

เป็นผู้ผลิต Online Content เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ภารกิจของเราคืออยากให้ทุกคนรู้จักอาหารที่หยิบใส่ปาก รู้ที่มาที่ไปและผลกระทบของมัน รับรองว่าคุณจะกินอาหารอร่อยขึ้นเป็นกอง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KRUA dot CO
Souffle Pancake ?
34 days ago
13 September BE 2564
77 days ago