ช่อง
KRUA dot CO
ผู้ติดตาม
602,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,818 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
93,397,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
51,374 ครั้ง
ช่อง : KRUA dot CO
ผู้ติดตาม : 602,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,818 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 93,397,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 51,374 ครั้ง
FOOD IS A BIG DEAL!

เป็นผู้ผลิต Online Content เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะ ภารกิจของเราคืออยากให้ทุกคนรู้จักอาหารที่หยิบใส่ปาก รู้ที่มาที่ไปและผลกระทบของมัน รับรองว่าคุณจะกินอาหารอร่อยขึ้นเป็นกอง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KRUA dot CO
Souffle Pancake ?
296 days ago
13 September BE 2564
339 days ago