ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,545 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
241,664,841 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
94,957 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,545 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 241,664,841 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 94,957 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
55555555555555555
85 days ago
ยาว
90 days ago
GG เกมกาก!
114 days ago
ร้อน !
138 days ago
กินชาบู
279 days ago
Live ♥
329 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
376 days ago