ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,928 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
260,619,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
89,009 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,928 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 260,619,720 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 89,009 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
Live!
89 days ago
สบาย
393 days ago
55555555555555555
679 days ago
ยาว
685 days ago
GG เกมกาก!
708 days ago
ร้อน !
732 days ago
กินชาบู
874 days ago
Live ♥
924 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
971 days ago