ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,569 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
243,739,120 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
94,877 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,569 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 243,739,120 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 94,877 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
55555555555555555
129 days ago
ยาว
134 days ago
GG เกมกาก!
158 days ago
ร้อน !
182 days ago
กินชาบู
323 days ago
Live ♥
373 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
420 days ago