ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,617 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
248,283,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
94,873 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,130,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,617 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 248,283,517 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 94,873 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
สบาย
21 days ago
55555555555555555
308 days ago
ยาว
313 days ago
GG เกมกาก!
336 days ago
ร้อน !
360 days ago
กินชาบู
502 days ago
Live ♥
552 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
599 days ago