ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,924 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
260,530,790 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
89,101 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,924 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 260,530,790 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 89,101 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
Live!
86 days ago
สบาย
390 days ago
55555555555555555
676 days ago
ยาว
681 days ago
GG เกมกาก!
705 days ago
ร้อน !
729 days ago
กินชาบู
871 days ago
Live ♥
921 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
968 days ago