ช่อง
Berserker Game
ผู้ติดตาม
1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,064 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
267,592,644 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
87,334 ครั้ง
ช่อง : Berserker Game
ผู้ติดตาม : 1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,064 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 267,592,644 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 87,334 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Berserker Game
Nissannnnn #shorts
113 days ago
What Nunu??
122 days ago
เกมกากๆ
165 days ago
AK 20 บาท Live!
181 days ago
Live! หงาย
182 days ago
Live!
272 days ago
สบาย
576 days ago
55555555555555555
863 days ago
ยาว
868 days ago
GG เกมกาก!
891 days ago
ร้อน !
915 days ago
กินชาบู
1057 days ago
Live ♥
1107 days ago
Live ♥ ห๊ะ !?
1154 days ago