ช่อง
ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม
2,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
118 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
715,783,516 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,065,962 ครั้ง
ช่อง : ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม : 2,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 118 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 715,783,516 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,065,962 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ThaiStandupComedy
หมู่ 2
472 days ago