ช่อง
ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม
2,080,000 คน
จำนวนวีดีโอ
108 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
626,425,149 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,800,233 ครั้ง
ช่อง : ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม : 2,080,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 108 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 626,425,149 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,800,233 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ThaiStandupComedy