ช่อง
ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม
2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
118 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
705,363,432 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,977,656 ครั้ง
ช่อง : ThaiStandupComedy
ผู้ติดตาม : 2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 118 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 705,363,432 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,977,656 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ThaiStandupComedy
หมู่ 2
289 days ago