ช่อง
THE STANDARD
ผู้ติดตาม
1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
6,639 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
267,770,816 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
40,333 ครั้ง
ช่อง : THE STANDARD
ผู้ติดตาม : 1,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 6,639 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 267,770,816 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 40,333 ครั้ง
THE STANDARD คือ 'สำนักข่าว' ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้คน อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
ตัวอย่าง VDO ของช่อง THE STANDARD