ช่อง
THE STANDARD
ผู้ติดตาม
2,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ
7,640 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
366,186,320 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
47,930 ครั้ง
ช่อง : THE STANDARD
ผู้ติดตาม : 2,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 7,640 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 366,186,320 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 47,930 ครั้ง
THE STANDARD คือ 'สำนักข่าว' ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้คน อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญคือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
ตัวอย่าง VDO ของช่อง THE STANDARD